BRAKEL


- Brakel - Elst - Everbeek - Michelbeke - Nederbrakel - Opbrakel - Zegelsem - Parike -
w w w . l o k a a l . b e

Randgemeenten: | Maarkedal | Horebeke | Zwalm | Zottegem | Lierde | Geraardsbergen |

ZOEKEN Geavanceerd zoeken

Selecteer het zoeksysteem


MENU
- Hoofdpagina
- Nieuws
- Webindex
- Statistiek
- Verkiezingen
- Natuur
- Werkaanbiedingen
- Hulporganisaties
- Colofon
- Stratenplan (beta)

TIP SITES
1 - start.lokaal.be
2 - zoek.nationaal.be
3 - postcode.nationaal.be

MET DANK AAN
- TheSteamFactory
Natuur


Deze pagina moet een overzicht geven van de plekjes natuur in Brakel, de huidige informatie is echter nog zeer beperkt. Indien u zelf over informatie beschikt en deze ter onze beschikking wil stellen dan zouden wij dat van harte appreciëren.


Natuurgebieden

Dorenbosbeekomlegging 0,73 ha (AMINAL Afd. Natuur)

Everbeekse Bossen 67,87 ha (Natuurpunt)

Keelenberg 0,39 ha (Natuurpunt)

Parikebos 9,33 ha (AMINAL Afd. Bos en Groen)

Vallei van de Sassegembeek 7,44 ha (Natuurpunt)

Burreken 30,47 ha (Natuurpunt)

Middenloop Zwalmvallei (Middenloop Zwalm) 47,38 ha (Natuurpunt)
Het natuurgebied Middenloop Zwalm bestaat uit Boterhoek, Bruggenhoek, Bruul, Jan de Lichte, Jansveld, Mijnwerkerspad en Vossenhol. Centraal binnen het natuurgebied ligt de Boembekemolen. Meer informatie kan u bekomen bij Natuurpunt Zwalmvallei.
Toegankelijkheid: Een prima overzicht krijg je vanaf het Mijnwerkerspad. Dit pad vormt, samen met de Zwalm, de centrale as van het natuurgebied.


Ter info: Door bovenaan deze pagina op de naam van een randgemeente te klikken krijg je de gegevens te zien van die gemeente. Indien u zelf over gegevens beschikt en deze wil delen met de bezoekers van brakel.lokaal.be dan kan u dit melden via ons mailformulier.

Bronnen
De gegevens op deze pagina zijn samengesteld dankzij onderstaande bronnen:
(1) Natuurpunt
(2) Het Agentschap voor Natuur en Bos
Lokaal.be - Officiele websites
1 - Brakel

Lokaal.be - Natuurartikels
1 - De tevredenheid over de aanwezigheid van groene ruimte (NIS)contact - lokaal.be - nationaal.be